ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΜΚΟΥ 1 58100
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ τηλ.2382022848

Νεα

15 Σεπτέμβριος 2020

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.

Στα Γιαννιτσά σήμερα, Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε επί αυτού :
Το διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, καλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 21:00 που θα γίνει στα γραφεία του ΚΤΕΛ που βρίσκονται στα Γιαννιτσά, οδός Δημάρχου Στάμκου 1, στον πρώτο όροφο με θέματα ημερήσιας διάταξης :
 1.      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 (16η Εταιρική χρήση)
2.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2019
3.      ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020
4.      ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να πράξουν ότι ορίζει το άρθρο 15 του Καταστατικού. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που διορίζεται άλλος και με επιστολή.

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα μα το άρθρο 16 του καταστατικού, αναρτάται πίνακας στα γραφεία της εταιρίας με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.Tags

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόσκληση, Συνέλευση, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ