Συνεργασίες

Το ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστικών Λεωφορείων, η οποία έχει μέλη όλα τα αστικά της Ελλάδος. 
Διαχείριση στόλου

Ο στόλος του ΚΤΕΛ αποτελέιται από 12 σύγχρονα λεωφορεία, τα οποία σε καθημερινή βάση εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό των Γιαννιτσών και της ευρύτερης περιοχής.

ΑΡΧΙΚΗ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ
 07.00-08.15 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 12.45-14.00
ΣΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΙΣΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Πιέστε εδώ    >>>>>>>>>>>


Ισολογισμός της 31/12/2015
πατήστε δώ


Προσάρτημα του ισολογισμού της 31/12/2015
 πατήστε εδώ


Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015
πατήστε εδώ